پرورش بوقلمون

نوک چینی در یک روزگی خطر ایجاد استرس و بی میلی جوجه ها را بدنبال دارد و از آنجا که جوجه بوقلمون ها ذاتا غیر فعال هستند خطر سوء تغذیه آنها را تهدید می کند به همین دلیل نوک چینی را در 10 تا 20 روزگی انجام می دهند. از انجام همزمان نوک چینی با …

پرورش بوقلمون ادامه »

کنترل دما

.در دو هفته اول جوجه بوقلمون ها کنترلی بر دمای بدن خود ندارند و قادر به تنظیم آن نیستند در صورت سرما خوردگی کاهش 20 در صدی وزن و کاهش 30 در صدی ضریب تبدیل دان خواهیم داشت.دمای پیشنهادی سالن36 تا 38 درجه  سانتی گرادبا توجه به وضعیت پخش جوجه در سالن.

پرورش بوقلمون

تا 24 ساعت جوجه بوقلمون احتیاج چندانی به خوردن و آشامیدن ندارد زیرا از زرده ذخیره بدن خود استفاده میکنند. در بدو ورود جوجه باید آب و غذا در اختیار جوجه ها قرار گیرد. آب:بوقلمون برای رشد کافی نیاز به آب آشامیدنی سالم دارد آب مورد نیاز این پرنده باید به صورت ولرم نه گرم …

پرورش بوقلمون ادامه »