پرورش بوقلمون

تا 24 ساعت جوجه بوقلمون احتیاج چندانی به خوردن و آشامیدن ندارد زیرا از زرده ذخیره بدن خود استفاده میکنند. در بدو ورود جوجه باید آب و غذا در اختیار جوجه ها قرار گیرد. آب:بوقلمون برای رشد کافی نیاز به آب آشامیدنی سالم دارد آب مورد نیاز این پرنده باید به صورت ولرم نه گرم …

پرورش بوقلمون ادامه »