سندرم مرگ ناگهانی ( sudden death syndrome)

این عارضه بیشتر در گله های با مدیریت و تغذیه خوب دیده می شود . لاشه سالم،چینه دان پر، ماهیچه های سینه و ران رنگ پریده می باشد سکته در نرها بیشتر از ماده هاست حدود 70 تا 80 در صد سکته در نر ها دیده می شود بیشتر طیور تا دقایقی قبل از سکته  و ایجاد لخته خون در قلب حالت عادی دارند و ناگهان دچار حمله ناگهانی شده و به علت از دست دادن تعادل بال بال زده و انقباضات شدید ماهیچه ای ایجاد می گردد برخی از این طیور هنگام سکته جیغ زده و پس از آن به پشت یا سینه می افتد که گاهی کبد نیز دچار پارگی و خونریزی می گردد تا کنون علت اصلی بروز این عارضه نا شناخته مانده است ولی عواملی زیادی مانند کمبود ویتامین های گروه Bبخصوص ب1 ( تیامین) و ب6  ( پیریدوکسین)  ، دان مصرفی ( پلیت )، برنامه نور دهی ، میزان رشد بالا ، تراکم ، فصل ( در تابستان در صد سکته بیشتر است )، عوامل محیطی ( تراکم ، صدای ناگهانی ، تنش حرارتی )می تواند در بروزاین عارضه موثر باشد. به دلیل نقش تیامین در متابولیسم و سوخت و ساز بدن هرچقدرسن  طیور بیشتر می شود انرژی بیشتری می سوزاند لذا به میزان بیشتری تیامین  نیاز می باشد . با توجه به اینکه درمان خاصی وجود ندارد می توان با ایجاد شرایط محیطی مناسب ،افزایش خاموشی ، بعضا کاهش سرعت رشد و افزودن ویتامین های گروه B بخصوی تیامین  و پیریدوکسین وقوع سکته را کاهش داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *