ادامه جیره مرغ های تخمگذار و گوشتی از نظر میزان کالری  و پروتئین  در سنین مختلف

میزان رشد نژاد لگهورن :

6 هفتگی     450 گرم

12 هفتگی   900 گرم

20 هفتگی   1300 گرم

مصرف دان بصورت دائم :

جیره پیش دان تا 6 هفتگی میزان انرژی 2970 -2860و میزان پروتئین 18 در صد

جیره رشد 6 هفتگی تا 14 هفتگی میزان انرژی2900 و میزان پروتئین15 در صد

و 14 تا 20 هفتگی  میزان انرژی 2750 ومیزان پروتئین 12 در صد می باشد.

یا می توتن از یک جیره رشد بشرح زیر در کل دوره استفاده نمود .

انرژی 2860—-پروتئین 14 در صد میزان C/P نیز 5/204 می باشد.

بر نامه کلی تنظیم پروتئین:

تا 6 هفتگی انرژی 2970 2860و پروتئین 18 در صد و از 6 هفتگی به بعد هفته ای 1% پروتئین را کم کنیم تا 14 هفتگی13 % و بعد از آن 12% تا 20 هفتگی ادامه داشته باشد.

 در صورت بالا بودن پروتئین جیره رشد وزن بدن در زمان تخمگذاری 28 گرم   با لاتر بوده لذا بلوغ زود رس خواهیم داشت  و تخم مرغ ها در ابتدای فصل تخمگذاری بزرگتر از معمول خواهد بود.

پیشنهاد شورای ملی تحقیقات ( NRC)

NATIONAL  RESEARCH  COUNCIL

تا 14 هفتگی   15% پروتئین

و پس از آن 12%   پروتئین

*** با توجه به اینکه ثابت شده که پایین بودن بیش از حد پروتئین در اواخر دوران رشد باعث کاهش تولید تخم مرغ در دوران تولید خواهد شد میزان پروتئین 13 % در آخرین مرحله دوران رشد پیشنهاد میگردد.

انرژی و پروتئین مورد نیاز پولت ها

سیستم دو مرحله ای :

6 تا 14 هفتگی          193             2900/15    c/p

25 تا 20 هفتگی        223            2900/13     c/p

سیستم سه مرحله ای:

6 تا 12 هفتگی        193            2900/15      c/p

13 تا 16 هفتگی      207            2900/14      c/p

17 تل 20 هفتگی     223            2900/1

تاثیر شرایط آب و هوا و طول نور دهی بر وزن بدن :

آب و هوا               نور روزانه            پولتهای لگهورن               پولتهای میان وزن

معتدل                    متوسط                     1/36                            1/81

سرد                     متوسط                      47/ 1                            1/70

گرم                      متوسط                      1/25                          1/70

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *